Sobiwaku Zero no Saikyou Kenshi Demo, Noroi no Soubi (kawaii) Nara 9999-ko Tsuke-hodai Manga - Chapter 16.4